český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Detektor úniků veškerých plynů ve spreji – DETECT 1000 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/06/13 10:03

DETEKTOR ÚNIKŮ VE SPREJI

VEŠKERÉ PLYNY

Protikorozní, protioxidační, veškeré materiály

Gelové složení pro detekci na svislých nebo vyvýšených plochách

Použitelný na trubky nebo přípojky čistého kyslíku do 150 barů

Velmi vysoká citlivost, velmi vysoká přesnost lokalizace

Vyšší než u elektronických detektorů 

 

POPIS

DÉTECT 1000 detektor úniků vyvinutý pro profesionály na provádění veškerých kontrol.


Složení bylo vyvinuto tak, aby ideálně fungovalo a poskytovalo vysokou citlivost, ale také na makro úniky, které vyžadují vysoké povrchové napětí.


Použitelný na veškeré plyny, s výjimkou čistého kyslíku s vysokým tlakem (> 150 barů).

Vlastností kapalin, stejně tak tekutých jako plynných, i bez tlaku, je uniknout ze zařízení, v nichž jsou uzavřeny, zejména pokud jsou na tomto zařízení nějaké nespojitosti, byť velmi slabé. Dochází tak k úniku.

Těsnost zařízení tedy odpovídá jeho schopnosti odolat průchodu kapaliny, která je v něm uzavřená. Tuto funkci lze de facto snadněji definovat i opačně, a to propustností v obecném smyslu tohoto slova, to znamená závadou, kterou zařízení nebo nádoba má, nechat uniknout svůj obsah, to znamená umožnit větší či menší únik. Je snadné a praktické rozlišovat dva druhy těsnosti jakéhokoliv zařízení podle toho, jak sledujeme spojitost povrchu s touto samou kapalinou:

Objemová těsnost: je ta, která se týká souvislých ploch zařízení

Těsnost nějaké sestavy nebo spoje: je ta, která se týká spojení dvou souvislých ploch, rozdělená mezi statické těsnosti a dynamické těsnosti, translační nebo rotační.


Je třeba poznamenat, že teoreticky dokonalá těsnost (speciálně u plynů) je něco, čeho není možné dosáhnout z důvodu jejich zvláštní molekulární povahy.


Výraz „absolutní těsnost“ je tedy nereálný a je třeba se mu vyhýbat. To však nevylučuje, že můžeme dosáhnout velmi vysokých stupňů těsnosti, definovaných třemi třídami: přísný, relativní, kontrolovaný.


Je však třeba vědět, že ve většině případů má únik náhodný charakter a že velmi často se v průběhu času může vyvíjet. Nebude vždy stejný na začátku nebo na konci životnosti nějakého mechanismu. Z toho důvodu je vždy dobré upřesnit maximální povolené limity a provádět pravidelné kontroly.


Tento detektor umožňuje měření jakýchkoliv úniků plynu a je zahrnut do obecných metod nevyžadujících nějaké zvláštní přístroje.


Tato metoda se nazývá bublinková pomocí postřiku. Kromě nákladů na kontrolu v porovnání s realizovanou investicí, má tu výhodu, že je velmi spolehlivá a umožňuje uživateli provést zásah kdekoliv. Mimo to má tento detektor také vynikající citlivost.

 

Je nutno poznamenat, že v tomto extrémním případě je tlak uvnitř bubliny velmi blízký atmosferickému tlaku, ale může se začít tvořit jen pokud je tlak na výstupu z úniku dostatečný, aby překonal sílu povrchového napětí.


VLASTNOSTI
Detektor úniků umožňující kontrolu těsnosti s velmi vysokou spolehlivostí.
Použitelný na čistý kyslík do 150 barů.
Nehořlavý.


OBLASTI POUŽITÍ 

Vhodný na objemové těsnosti, statickou nebo dynamickou těsnost sestav nebo spojů. Pouzdra, šroubované sestavy, svary, obložení, potrubí, lisované spoje, rychlospojky, manometry, ventily, hadice, nádrže kompresorů, radiátory, kolektory, LT baterie, klimatizační jednotky, tepelné výměníky, dutá tělesa, sestavy s těsněním.
Plynové lahve, vybavení na potápění, brzdové systémy, pneumatiky, uvolňovací ventily.
Umožňuje také detekovat poréznost potrubí, trubek, kanalizací.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

Kapalný, čirý

-

Barva

Vizuální

Jantarově žlutá

-

Zápach

-

Neobsahuje

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

1002

g/l

Obsah účinných látek

-

97

%

pH čistý

NF T90-008

8,3

-

Doba průtoku Řez 3

NF EN ISO 2431

23

s

Index lomu

ISO 5661

1,351

Index

Bod mrznutí

ASTM D 97

-11

°C

Obsah uhlovodíků

LPCH

0

%

Obsah fosfátů

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah těžkých kovů a metaloidů

GCMS

0

ppm

CHSK chemická spotřeba kyslíku

NFT 90101

6830

BSK biologická spotřeba kyslíku

BSK 5 biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech

NF EN 1899-1

1120

BSK biologická spotřeba kyslíku

Celkové nerozpuštěné látky

NF EN 872

< 2

mg/l

Nerozpuštěné těkavé látky

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

405

mgN/l

Teoretická spotřeba kyslíku v mořské vodě

ISO 15705

7300

BSK biologická spotřeba kyslíku

Doplňující vlastnosti

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6295

21,9

dyn/

Index lomu

ISO 5661 

1,3420

-

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

      Sprej 650 ml

sprej detektor úniku veškerých plynů. protikorozní. gelové složení pro kontroly ve výškách. velmi vysoká citlivost na mikro úniky. přesnost vyšší než u elektronického detektoru. kompatibilní na veškeré materiály. detektor úniků ve spreji, detektoru úniků plynu ve spreji, sprej detektor úniků veškerých plynů, tlaková nádoba sprej detektor úniků, detektor úniků ibiotec, detektor úniků plynu, detektor úniků ve spreji ibiotec. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE