český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Detektor únikov všetkých plynov v spreji – DETECT 1000 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/06/13 10:02

DETEKTOR ÚNIKOV V SPREJI

VŠETKY PLYNY

Protikorózny, antioxidačný, všetky materiály

Gélové zloženie na detekciu na zvislých alebo vyvýšených plochách

Použiteľný na rúrky alebo prípojky čistého kyslíka do 150 barov

Veľmi vysoká citlivosť, veľmi vysoká presnosť lokalizácie

Vyššia ako pri elektronických detektoroch

 

 

 

OPIS

DÉTECT 1000 detektor únikov vyvinutý pre profesionálov na vykonávanie všetkých kontrol.


Zloženie bolo vyvinuté tak, aby ideálne fungovalo a poskytovalo vysokú citlivosť, ale aj na makro úniky, ktoré vyžadujú vysoké povrchové napätie.


Použiteľný na všetky plyny, s výnimkou čistého kyslíka s vysokým tlakom (> 150 barov).

Tekuté aj plynné látky, dokonca aj tie bez tlaku, majú tendenciu unikať zo zariadení, v ktorých sú uzavreté, najmä pokiaľ sú na tomto zariadení nejaké netesnosti, hoci aj veľmi malé. Dochádza tak k úniku.

Tesnosť zariadenia teda zodpovedá jeho schopnosti odolať priechodu kvapaliny, ktorá je v ňom uzavretá. Túto funkciu možno de facto ľahšie definovať aj opačne, a to priepustnosťou vo všeobecnom zmysle tohto slova, to znamená chybou, ktorú zariadenie alebo nádoba má, ktorá dovolí uniknúť obsahu, to znamená umožniť väčší či menší únik. Je ľahké a praktické rozlišovať dva druhy tesnosti akéhokoľvek zariadenia podľa toho, ako definujeme celistvosť povrchu s touto istou kvapalinou:

Objemová tesnosť je tá, ktorá sa týka celistvých povrchov zariadenia

Tesnosť nejakej zostavy alebo spojenia je tá, ktorá sa týka spojenia dvoch celistvých povrchov, a delí sa na statické tesnosti a dynamické tesnosti, translačné alebo rotačné.


Je potrebné poznamenať, že teoreticky dokonalá tesnosť (špeciálne pri plynoch) je niečo, čo nie je možné dosiahnuť z dôvodu ich osobitej molekulárnej povahy.


Výraz „absolútna tesnosť“ je teda nereálny a treba sa mu vyhýbať. To však nevylučuje, že môžeme dosiahnuť veľmi vysoký stupeň tesnosti, definovaný tromi triedami: prísny, relatívny, kontrolovaný.


Treba však vedieť, že vo väčšine prípadov má únik náhodný charakter a že veľmi často sa v priebehu času môže vyvíjať. Nebude vždy rovnaký na začiatku alebo na konci životnosti nejakého mechanizmu. Z toho dôvodu je vždy dobré spresniť maximálne povolené limity a vykonávať pravidelné kontroly.


Tento detektor umožňuje meranie akýchkoľvek únikov plynu a je zahrnutý do všeobecných metód nevyžadujúcich žiadne zvláštne prístroje.


Táto metóda sa nazýva bublinková detekcia pomocou postreku. Okrem nízkych nákladov na kontrolu v porovnaní s realizovanou investíciou má tú výhodu, že je veľmi spoľahlivá a umožňuje vykonať zásah kdekoľvek. Okrem toho má tento detektor aj vynikajúcu citlivosť.

 

Zároveň treba vziať do úvahy, že v extrémnych prípadoch, keď je vo vnútri nádoby tlak blízky atmosférickému, sa bublina po aplikovaní spreja začne tvoriť až po vyrovnaní tlaku potrebného na prekonanie povrchového napätia.


VLASTNOSTI
Detektor únikov umožňujúci kontrolu tesnosti s veľmi vysokou spoľahlivosťou.
Použiteľný na čistý kyslík do 150 barov.
Nehorľavý


OBLASTI POUŽITIA 

Vhodný na objemové tesnosti, statickú alebo dynamickú tesnosť zostáv alebo spojov. Puzdrá, skrutkované zostavy, zvárané spoje, tesnenia, potrubie, ohýbané spojky, rýchlospojky, tlakomery, ventily, hadice, nádrže kompresorov, radiátory, kolektory, LT batérie, klimatizačné jednotky, výmenníky tepla, duté telesá, zostavy s tesnením.
Plynové fľaše, potápačské vybavenie, brzdové systémy, pneumatiky, ventily na uvoľnenie tlaku.
Umožňuje tiež detegovať netesnosti potrubí, rúrok, kanalizácií.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

Priehľadná kvapalina

Farba

Vizuálna

Jantárová

Zápach

Bez

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

1002

g/l

Obsah účinnej látky

97

%

pH v neriedenom stave

NF T90-008

8,3

Prietok Rez 3

NF EN ISO 2431

23

s

Index lomu

ISO 5661

1,351

Index

Bod tuhnutia

ASTM D 97

-11

°C

Obsah uhľovodíkov

LPCH

0

%

Obsah fosfátov

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah ťažkých kovov a polokovov

GCMS

0

ppm

ChSK Chemická spotreba kyslíka

NFT 90101

6830

mgO2/l

BSK Biochemická spotreba kyslíka po 5 dňoch

NF EN 1899-1

1120

mgO2/l

TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok

NF EN 872

< 2

mg/l

MVS prchavé látky nesené vzduchom

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

405

mgN/l

ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda

ISO 15705

7300

mgO2/l

Doplňujúce vlastnosti

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6295

21,9

Dyn/

Index lomu

ISO 5661 

1,3420

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIE

       Sprej 650 ml

sprej detektor úniku všetkých plynov. protikorózny. gélové zloženie na kontroly vo výškach. veľmi vysoká citlivosť na mikro úniky. presnosť vyššia ako pri elektronickom detektore. kompatibilný na všetky materiály. detektor únikov v spreji, detektor únikov plynu v spreji, sprej detektor únikov všetkých plynov, tlaková nádoba sprej detektor únikov, detektor únikov ibiotec, detektor únikov plynu, detektor únikov v spreji ibiotec Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE